Matki pszczele - Sprzedaż

ZAKUP MATEK REFUNDOWANY PRZEZ AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO

Pasieka Hodowlana Wrzosówka oferuje do sprzedaży  matki pszczele unasiennione naturalnie i sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem oraz  matki jednodniowe.
                         
KRAIŃSKIE NASTĘPUJĄCYCH LINII
Krzyżówkowa Wrzosówka
unasienniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem
70 zł
Car CT-46
unasienniona naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem
50 zł
Car SK
unasienniona naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem
50 zł
Car CJ-10
unasienniona naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem
50 zł
                      
MATKI JEDNODNIOWE
Krzyżówkowa Wrzosówka
20 zł
Car  CT-46, SK, CJ-10
15 

Pasieka zlokalizowana jest na czystych ekologicznych terenach krajobrazu chronionego żródliska rzeki Brdy na Kaszubach.
fot. Tomasz Dąbrowski

Pasieka Hodowlana Wrzosówka rozpoczęła pracę hodowlaną w 2005 r. poprzez wdrożenie programu krzyżowniczego którego celem było wyhodowanie nowej linii pszczół o nazwie WRZOSÓWKA.Wyświetl większą mapę